PEDURO 2013 Ödülleri

Bilimsel Kurul

 • Adnan ABASIYANIK
 • Fatih AKBIYIK
 • Abdurrahman ÖNEN
 • Ş. Kerem ÖZEL
 • Baran TOKAR
 • İbrahim ULMAN
 • Aydın YAĞMURLU

Ödül Jürisi

 • Adnan ABASIYANIK
 • Fatih AKBIYIK
 • Ş. Kerem ÖZEL

Değerlendirme Süreci

 • Bildiri kabul süreci
  • Kurul üyeleri kendi kliniklerinin çalışmalarını puanlamamıştır
 • Sunum değerlendirme süreci
  • Kurul üyeleri kendi çalışmalarını değerlendirmemiştir
 • Değerlendirme kriterleri
  • Bildiri kabul sürecindeki puanlama (Bilimsel düzey)
  • 152 başvuru, 114 kabul

Ödül Değerlendirme Kriterleri

 • Bilimsel düzey
 • Çalışma tipi
 • Sunum tekniği
  Konuya hakimiyet, sunu sadeliği, mesajın netliği ve anlaşılabilirliği
 • Sunu metodolijisi ve yapılandırması
  Amaç, Materyal ve Metod, Bulgular, Sonuç
 • Zaman kullanımı
 • Tartışma

En İyi Video Bildiri

V-4: Nefrektomi Sonrası Bırakılmış Uzun Reflülü Distal Üreter Güdüğünün Pnömovezikoskopik Yaklaşımla Çıkarılması

Baran TOKAR

En İyi Poster Bildirisi

TP-17: Deneysel Vezikoüreteral Reflü Modelinde Karbondioksit İnsuflasyonunun Üst Üriner Sistem Üzerine Etkileri

Hüseyin KILINÇASLAN

En İyi Sözel Bildiri

SSU-1: Minimal İnvaziv "Açık" Piyeloplasti

Raziye ERGÜN

Follow Us

Contact Informations

Valikonağı caddesi, Yapı Kredi Vakıf Binası, No: 173, Daire: 12/3 80200 Nişantaşı, İSTANBUL
+90 212 233 12 18
+90 212 234 03 19
Top