PEDURO 2014 Ödülleri

Çocuk Ürolojisi Yan Dal Eğitimi Destekleme Programı

Enstrüman Desteği (Mikrocerrahi Hipospadias Seti):

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi BD adına

  • Dr Beytullah YAĞIZ

Kitap Desteği (Kelalis, Clinical Pediatric Urology):

Dışkapı Çocuk Hastanesi - Atatürk Hastanesi Çocuk Ürolojisi Ortak Programı adına

  • Dr Bilge KARABULUT

Asistanlar İçin Kongre Desteği

Sözlü bildiride birinci isim sunum yapan asistanlar içinde en yüksek puana sahip il üç yandal veya çocuk cerrahisi asistanının kayıt ve konaklama ücreti PEDURO tarafından karşılanmıştır.

  • Çetin AYDIN
  • Ali TEKİN
  • Bade TOKER

En İyi Bildiri Ödülleri

En İyi Video Sunum Ödülü:

VS-3: Politano-Leadbetter Üreter Reimplantasyonunda Beklenmeyen Bir Komplikasyonun Geç Dönem Laparoskopik Onarımı: Üreterin Sigmoid Kolon Mezosunu Şişkebap Benzeri Penetrasyonu

B Tokar, S Arda, Ç Ayguner, U Alıcı, A Topaloğlu

En İyi Poster Bildirisi Ödülü:

TP-3: Yüksek Basınçlı ile Düşük Basınçlı Detrusor Aşırı Aktivitesi Olan Spina Bifidalı Hastalarda Ürodinamik Farklılıklar

ŞK Özel, İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz

En İyi Sözlü Bildiri Ödülü:

SSU-6: Posterior Üretral Valvli Çocuklarda Son Dönem Böbrek Yetmezliği Gelişiminde Risk Faktörleri

A Abilov, R Özcan, H Emir, Y Söylet, SNC Büyükünal, N Danişmend, N CanPolat, S Çalışkan, L Sever, G Can, M Eliçevik

Follow Us

Contact Informations

Valikonağı caddesi, Yapı Kredi Vakıf Binası, No: 173, Daire: 12/3 80200 Nişantaşı, İSTANBUL
+90 212 233 12 18
+90 212 234 03 19
Top